Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego

Malinowa Łąka

 

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego Malinowa Łąka prowadzonego pod adresem https://www.malinowalaka.pl.
 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Brzozko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Zielarskie Magdalena Brzozko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Żupnicza 18/108, 03-821 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Żupnicza 18/108, 03-821 Warszawa, NIP: 9552122214, REGON: 321088012, adres poczty elektronicznej: sklep@malinowalaka.pl, numer telefonu: 792-331-707.
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c), prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą, na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep, zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Celem przetwarzania danych, podanych przez Kupującego w związku z założeniem konta w Sklepie, jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym: konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem, zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Ponadto Klienci sklepu internetowy Malinowa Łąka dobrowolnie przekazują swoje dane osobowe poprzez ich wprowadzenie do formularza informacyjnego. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu udzielenia informacji dotyczącej danego produktu.
 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu internetowego Malinowa Łąka.
 1. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów.
 1. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, jak również żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu.
 1. Sklep internetowy Malinowa Łąka nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 1. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji zachęcamy do zapoznania się z regulaminami tychże stron oraz polityką prywatności realizowaną przez te strony, jeszcze przed udostępnieniem im swoich danych osobowych.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności sklepu internetowego Malinowa Łąka, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 1. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email wskazany w punkcie 2 Polityki prywatności sklepu internetowego Malinowa Łąka.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl